Menu

Action Learning

Proponujemy Państwu wdrożenie metody Action Learning jako działania, które kreuje w organizacji  środowisko uczenia się w działaniu i opartego na samodzielności, autonomiczności i odpowiedzialności zespołu bądź zespołów.

Uczenie się poprzez Action Learning zakłada, że każdy dorosły człowiek ma coś do powiedzenia w  dziedzinie, którą się zajmuje w praktyce, a więc może mieć dużo do zaoferowania innym, a wielu ludzi chętnie skorzysta z okazji, aby wymienić się wiedzą i doświadczeniami.

Zasadą uczenia się w działaniu jest zasada: "prawdziwe problemy, prawdziwe rozwiązania" i takie kwestie stanowią tematy rozpatrywane podczas spotkań zespołów Action Learning.

Krótka charakterystyka zespołu Action Learning:

  • Skład jest stały, a zespół tworzy 5-6 osób
  • Spotkania są regularne, odbywają się co kilka tygodni i jest ich minimum 5-6
  • Uczestnicy akceptują podstawowe reguły działania zespołu AL
  • Uczestnicy dysponują zróżnicowanym doświadczeniem
  • Każdy z uczestników ma swój "czas antenowy" (do 60 minut), kiedy pozostali pracują na jego rzecz
  • W zespole zawsze jedna osoba pełni funkcję facylitatora.

Korzyści

Action Learning jest szczególnie przydatny dla ludzi, którzy aby odnieść sukces muszą zacząć pracować w inny niż dotąd sposób. Metoda jest pomocna w sytuacji wyzwań i zmian organizacyjnych czy zespołowych. Uczenie się w ten sposób uruchamia nowe sposoby myślenia i potencjał nie tylko samych członków zespołu AL, ale rówież otoczenia np. podwładnych, przełożonych, osób z innych części organizacji. Action Learning wzmacnia przywództwo liderów, wspiera komunikację i współpracę oraz ułatwia rozwiązywanie problemów.

Aby dowiedzieć się więcej na temat powyższej oferty, zapraszamy do kontaktu.

powrót na górę