Menu

Badania & Feedback

Proponujemy Państwu profesjonalne narzędzia psychometryczne dostarczające najbardziej zaawansowany poziom wiedzy, badań i technologii w zakresie oceny potencjału indywidualnego w celu zwiększania efektywności jednostek i organizacji. 

Stosowane przez nas narzędzia przeznaczone są do indywidualnej diagnozy pozwalającej określić między innymi mocne i słabe strony, predyspozycje i ograniczenia wspierające długofalowy rozwój osobowości, a także służące analizie, ocenie i rozwojowi kompetencji zarówno bazowych jak i wykonawczych.

Narzędzia, z którymi pracujemy, aby wspierać rozwój poprzez szkolenia, coaching, mentoring oraz indywidualny feedback:

  • Hogan Assessment Systems ®
  • Persolog ®
  • Voices ® 360 ° powered by Lominger
  • PCSI ®

Aby dowiedzieć się więcej na temat powyższej oferty, zapraszamy do kontaktu.

powrót na górę