Przekazywanie odpowiedzialności

Przekazywanie odpowiedzialności

Warto pamiętać, że w pełni możemy kontrolować tylko siebie samych, nasze własne myśli, nasze uczucia, wreszcie to, w jaki sposób zachowujemy się i co realizujemy. 

Jeżeli więc planujesz realizację zadania lub celu poprzez zdelegowanie go pracownikowi, pamiętaj, aby był on w rozsądnym zakresie pod kontrolą pracownika i również Twoją (monitoring tego co robi pracownik).

Zamiast zastanawiać się, dlaczego coś nie wychodzi, a ludzie nie reagują w sposób, jaki chcesz, skoncentruj się na tym, co trzeba zrobić, aby wywołać pożądane reakcje. 

Pomocne pytania:
Czy pracownik wierzy, że może osiągnąć ten cel?
Czy pracownik ma bezpośredni wpływ na realizację celu?
Co pracownik ma zrobić, aby osiągnąć ten cel?
Jakie pracownik ma zasoby, aby to osiągnąć?
Czego pracownik potrzebuje, by osiągnąć zadowalający rezultat?
Jak kontynuować to, co pracownik osiągnął?