Zadania menedżera

 1. WYBÓR właściwych ludzi o właściwych kwalifikacjach na każdym stanowisku.
 2. ORGANIZACJA zespołu, w którym wszystkie działania są skoordynowane.
 3. SZKOLENIE każdej osoby ukierunkowane na kwalifikacje zapewniające osiąganie dobrych wyników w pracy.
 4. MOTYWACJA zapewniająca to, że każdy pracuje ciężko i dokłada starań.
 5. KONTROLA wszystkich pracowników, polegająca na nadzorowaniu ich działań i wyników.
 6. KORYGOWANIE działań lub zachowań, gdy nie są zadowalające.
 7. POMOC poszczególnym osobom w rozwiązywaniu problemów przez udzielanie rad, pomaganie i wspieranie.
 8. ROZWÓJ kwalifikacji i zdolności ludzi w ten sposób, by w przyszłości pracowali lepiej i mogli uzyskać awans.
 9. PODEJMOWANIE DECYZJI we właściwy sposób, by zapewniane rozwiązanie było najlepsze; czasem decydowanie samodzielne, czasem konsultowanie się z innymi; czasem zaś pełna delegacja odpowiedzialności.
 10. WPROWADZANIE ZMIAN w sposób, który ogranicza pojawiające się opory i zachęca każdego do ich wspierania.
 11. UTRZYMYWANIE dobrych pracowników w firmie.
 12. ZWALNIANIE nieskutecznych i nieodpowiedzialnych   pracowników z firmy.