Książki dla lidera

Książki dla lidera
Zaczynaj od dlaczego” Simon Sinek

„Liderzy jedzą na końcu” Simon Sinek

Szybkość zaufania” Stephen R. Covey

Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w każdych okolicznościach John Kotter

„Przywództwo. Złote zasady.” John C. Maxwell